YÜKSEK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞTAN ETKİLENMİŞTİ

ASH BAKANLIĞI TİS MÜZAKERELERİNDE TALEPLERİMİZİ YENİLEDİK…

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalışan 26 bin sosyal hizmet işçisi adına  İşveren Sendikası TÜHİS ile yürüttüğümüz yeni dönem toplu  iş sözleşmesi taleplerimizi revize ettik.

Arabulucu sürecinin başladığı Toplu  İş Sözleşmesi müzakerelerinde, son aylarda yaşanan yüksek enflasyon ve 2022 yılı yeni asgari ücret artışından etkilenen sosyal hizmet işçilerinin yevmiyelerinin, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılması adına  ilk taleplerimiz Sendikamız tarafından revize edilerek yeniden sunuldu. Mali hükümlerde yapılan revizenin yanı sıra sosyal ve idari düzenlemelere ilişkin hükümlerdeki haklı ısrarımız da devam ediyor.

Ayrıca mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Kamu Çerçeve Protokolü’ne Ek Protokol yapılması yönündeki görüş ve talebimizin de olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Yeni taleplerimize ilişkin olarak TÜHİS ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme sağlanırken, konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ve ilgili bürokratlar nezdinde takibine de Sendikamız tarafından devam ediliyor.

***

Sağlık ve Sosyal Hizmet işçilerinin yetkili sendikası olarak, işkolumuzda görev yapan hiçbir işçinin mağduriyet yaşamaması adına hem Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerinde hak edilenin alınması, hem de  imzalanmış TİS’lerin uygulanması sırasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda gerekli duyarlılığı sonuna kadar göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

 


TOP

YÜKSEK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞTAN ETKİLENMİŞTİ