Toplu İş Sözleşmeleri 31.12.2017’de sona eren ve Daimi İşçi Kadrosuna geçen üyelerimizin idarelere vereceği Dayanışma aidatı dilekçe örnekleri.

Üyelerimizin Dikkatine,

Maliye Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarih 30376 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 24.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesine dair yönetmelik’’ ile 01.01.2018 tarihinden daimî işçi kadrosuna geçiş tarihine kadar geçen sürelere ilişkin Toplu Sözleşmeden kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi hususu kesinlik kazanmıştır.
Bu nedenle; 01.01.2018 tarihinden önce farklı sendikalara üye olarak Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı İşyerlerinde çalışan ve Toplu iş Sözleşmesinden yararlanan ancak 01.01.2018 tarihinden sonra Öz Sağlık-İş Sendikamıza üye olan işçi kardeşlerimizin muhtemel bir hak kaybına uğramamaları açısından işyeri idarelerine “Dayanışma aidatı dilekçesi’’ vermeleri gerekmektedir.
Dilekçe örnekleri PDF formatında hazırlanarak WEB sayfamızda yayınlanmıştır.
 
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:
 
 
 
 
ÖRNEK DOLDURULMUŞ DİLEKÇELER:
TOP

Toplu İş Sözleşmeleri 31.12.2017’de sona eren ve Daimi İşçi Kadrosuna geçen üyelerimizin idarelere vereceği Dayanışma aidatı dilekçe örnekleri.