Tarihçe

    

Öz-Sağlık İş Sendikası 17 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda faaliyet göstermek üzere 27 Şubat 2014 tarihinde kurulmuştur.

Sendikamız 1. Olağan Genel Kurulu 12 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılmış olup Genel Kurulu oluşturan delegelerin oy birliği ile HAK-İŞ Konfederasyonuna katılma kararı alınmıştır.

Yapılan ilk Genel Kurulda Sayın Yavuz Aksanoğlu Genel Başkan olarak seçilirken Sayın Mustafa Özüpek, Sayın Jülide Sarıeroğlu, Sayın Taciser İçyer ise Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.

Sendikamızın kuruluşundan itibaren yapılan yoğun çalışmalar neticesinde örgütlenme çalışmaları başarıya ulaşarak bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda, Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için gerekli olan yetki barajı aşılmıştır. Bu başarı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda bir ilktir.

25 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda Sendikamız Genel Başkanlığına Sayın Devlet Sert seçilirken Sayın Mustafa Özüpek, Sayın Emre Kocaman, Sayın Mevlüt Görgülü ve Sayın Seyyide Sema Sarıtaş Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.

09.10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan 2.Olağan Genel Kurul’da ise Sendikamız Genel Başkanlığına Sayın Devlet Sert seçilirken Sayın Mustafa Özüpek, Sayın Tuba Gülpembelioğlu ve Sayın Süleyman Doğan Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.

 

 

 

YILLARA GÖRE SENDİKAMIZ ÜYE SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

(Ç.S.G.B. verileri)


2014 / 2 - 2.807 üye

2015 / 2 - 7.078 üye

2016 / 2 - 13.440 üye

2017 / 2  - 22.006 üye

2017 Aralık Ayı 25.150 üye

 

2014 – 2017 DÖNEMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Toplam Toplu İş Sözleşmesi 608 İşyeri

Y.H.K Bekleyen 66 T.İ.S

Süreci Devam Eden T.İ.S. 83 İşyeri

TOP

Tarihçe