Hesap Oluştur

Şifremi Unuttum?

Önemli Bilgilendirme.

Sayın üyelerimiz ve işçi kardeşlerimiz;

Sendikamıza üye olan ancak son günlerde üyelikten istifa eden işçilerimizin yaşayacakları hak kayıplarını ve mevcutta devam eden toplu iş sözleşmesinden mahrum kalacakları hüküm ve menfaatleri kendilerine hatırlatmak isteriz. Bu durum ilerleyen süreçte ağır hak kayıplarına ve mağduriyetlere sebep olacaktır.

Bilindiği üzere Sendikamız ile Belpa şirketi arasında Yüksek Hakem Kurulu’nun 05.03.2019 tarih ve 2018/1265 E 2019/75 K sayılı kararı ile 01.08.2018-31.07.2020 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup halihazırda bu sözleşmemiz uygulanmaya devam etmektedir.

Sendikamız üyesiyken, daha sonradan istifa eden işçi kardeşlerimiz, uygulanmakta olan bu sözleşmenin belli hak ve hükümlerinden faydalanma hakkını kaybedeceklerdir. Örneğin; toplu iş sözleşmesinin sadece taraf sendikaya üye olan işçilerinin yararlandığı disiplin hükümleri ve ceza cetveli açısından hak kayıpları yaşanacaktır. İstifa eden işçiler yönünden devre dışı kalan bu hükümler nedeniyle, işçilerin gerek iş güvencesi gerekse mali güvencesi olan hükümler uygulanamaz hale gelecek, maalesef işveren nezdinde işten daha kolay çıkarılma yahut hakkı olan alacakları elde edememe durumu doğabilecektir. Disiplin hükümleri yönünden toplu iş sözleşmesinden faydalanamayan işçilerimiz 4857 Sayılı Kanun’un md. 25 vd. hükümlerine tabi olacak, dolayısıyla çok daha geniş yorumlanabilir hükümlere göre kendilerine muamele edilebilecek ya da iş akdi fesihleri, disiplin kurulu kararı olmaksızın uygulanabilecektir.

Toplu iş sözleşmesinin tüm hükümleri kapsayıcı ve baştan sona işçinin hak ve menfaatlerini bir bütün olarak korumaktadır. Sendikamızdan istifa eden işçilerin böyle bir durumla karşı karşıya kalacağı gerçeğini bilmeleri gerekmektedir.

Bu hususların bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi elzemdir. Hak kaybı yaşamamanız ve devam eden toplu iş sözleşmesindeki hak ve menfaatlerinize helal gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini, bu doğrultuda Sendikamız üyeliğinden istifa etme kararınızın mevzuat açısından bir ay sonra geçerli olacağını da dikkate alarak kararınızı yeniden gözden geçirmenizi dileriz.

Ayrıca, Sendikamız temsilcisiyken, üye işçilerimize cebir ve tehdit kullanarak, Sendikamız üyeliğinden istifa etmedikleri takdirde işten atılacakları gibi aslı olmayan beyan ve iddialarla Sendikamızdan istifa ettiren ilgili kişi/kişiler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunma ve her türlü yasal yollara müracaat etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, işçilerimizin yaşayacağı mağduriyeti ve hak kaybını düşünmeden bu durumun içine sokmaya çalışanlarla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle başlatılacağının bilinmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı

TOP

Önemli Bilgilendirme.