ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA “GÜNAH KEÇİSİ” İLAN EDİLEN İSG ÇALIŞANLARI MEVZUATTAN RAHATSIZ

GENEL BAŞKAN SERT, USULSÜZLÜKLERE KARŞI ‘NİTELİKLİ OSGB DENETİMİ’ İSTEDİ

 

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, İSG mevzuatlarında yaşanan bazı sıkıntıların çalışanları doğrudan etkilediğini belirterek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) denetimlerinin daha nitelikli yapılması çağırısında bulundu.

Sert, özellikle ölümlü iş kazalarında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanlarının günah keçisi ilan edilmelerine dikkat çekerken, mevzuatta yapılacak yeni düzenlemelerde İSG çalışanlarının taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yaşanan sıkıntılar, sektör çalışanlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Özellikle ölümlü iş kazalarının ardından iş güvenliği uzmanlarının adeta “günah keçisi” olarak görülmesi İSG camiasını rahatsız ediyor. Yeni mezun veya birçok alanda çalışmış fakat iş güvenliği uzmanlık mesleğine geçmek isteyenler “Acaba tutuklanır mıyım” korkusu yaşıyor. Buna benzer endişeler de iş güvenliği uzmanlığına duyulan ilgiyi azaltıyor.

Yaşanan sıkıntılarla ilgili bir basın açıklaması yapan  Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, “Kurmuş olduğumuz İSG Koordinatörlüğü ile İSG profesyonellerinin yani iş kolumuzda faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) çalışanlarının sendikamızda örgütlenme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda OSGB’ler ile toplu iş sözleşmelerini imzalayarak, İSG profesyonellerini ilk kez sendikal güvence altına almaktayız. İSG profesyonellerinin bize ilettiği en büyük sorunları haksız yere yargılanmaları ve mevzuattaki çeşitli sıkıntılardır. Öz Sağlık İş Sendikası olarak bu iki başlıkta çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İSG profesyonellerimize ücretsiz avukat desteğini ve iş kazalarından sonra yargılanmaları söz konusu olduğunda ise sendika olarak yargılanma sürecine müdahil olacağımızı taahhüt etmekteyiz” dedi.

 

‘SİNEK AVLAMAK YERİNE BATAKLIK KURUTULSUN’

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert, İSG profesyonellerinin haksız yere yargılanması konusunda mücadele verdiklerini, bu kapsamda yargı mercilerine İSG mevzuatının doğru aktarılması gerektiğini, İSG profesyonellerinin kesinlikle bir denetmen olmadıklarını söyledi.

 

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar karşısında OSGB’lerin denetim başlıklarının değişmesi gerektiğini kaydeden Sert, “Sinek avlamak yerine bataklık kurutulsun” vurgusu yaptı. Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

 

SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞE İLETİYORUZ’

“Mevzuat ile ilgili atılması gereken adımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Genel Müdürlüğümüze gerek sözlü gerekse yazılı olarak iletmekteyiz. Bize iletilen başlıca sorunlar, İSG profesyonellerinin hizmet verdikleri işyerlerine İSG Kayıt Takip İzleme Programı (İSG-KATİP) adı verilen program vasıtası ile E-Devlet üzerinden görevlendirilmeleri ve burada bir takım OSGB’lerin gerekli güncellemeleri zamanında yapmamasından kaynaklanan iş yükü, haksız rekabet ve istihdama yönelik sorunlardır."

 

“OSGB DENETİM KRİTERLERİ DEĞİŞMELİDİR”

“Bir takım OSGB’lerin İSG profesyonellerinin belgelerini kiralama yoluna gitmesiyle oluşan iş yükü, haksız rekabet ve istihdama yönelik sorunlardır. Bilindiği gibi OSGB’ler İSG Genel Müdürlüğü tarafından belirli aralıklar ile İSG Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen kriterler kapsamında denetlenmektedir. Bu kriterleri incelediğimizde ofisin metrekaresi, içinde bulunan teçhizat, asılı olan tabelanın büyüklüğü ya da bazı evrakların mevcut olma durumu gibi nicel kriterler olduğu, OSGB’nin vermiş olduğu hizmetin niteliğini ölçen değerler olmadığını görmekteyiz.

OSGB’lerde mutlaka nitelikli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak özellikle belge kiralama ile İSG-KATİP görevlendirmelerinde yaşanan usulsüzlüklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece iş yükü, haksız rekabet ve istihdama yönelik sorunların çözümünde ciddi bir adım atılmış olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususuna titizlikle yaklaştığını biliyor ve konuya ilgisinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

 

“HATALI NACE KODU TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK SIKINTILARA NEDEN OLABİLİR”

“Öz Sağlık İş Sendikası olarak İSG alanında birçok sorunun varlığından haberdarız. Bunların çözümüne yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Türkiye’de ilk kez İSG alanında toplu iş sözleşmesi imzaladığımızda OSGB’lerin hatalı faaliyet NACE kodu ile çalıştıklarını fark ettik. Bu konuyu inceledikçe şunu gördük ki, başta Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere İSG Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı gibi birçok kurumun yapmış olduğu istatistikler, işletmelerdeki faaliyet NACE kodları baz alınarak yapıldığı için hatalıdır.

Dolayısı ile bu istatistiklere bağlı olarak ülkemizin kaderini belirleyen birçok planlama da hatalı çıkmaktadır. İşletmelerin faaliyet NACE kodu işveren beyanı baz alınarak açılıyor ancak işveren yanlış bir beyanda bulunursa yaptırımı bulunmuyor. Yapılan ‘denetimlerde fiili durum dikkate alınır’ şeklinde bir yaklaşımla bu sorun çözülmeye çalışılmış fakat konu istatistiklere ve buna bağlı planlamalara geldiğinde ülkemizin kaderini etkileyecek bir sorun olarak ortada durmaktadır.

 

“OSGB KDV’LERİ YÜZDE  1’E İNDİRİLMELİDİR”

“Ayrıca son bir yılda pandemiden kaynaklı olarak birçok sektör ve çalışanları ekonomik sıkıntılar çekmektedir. Özellikle işyerlerinde bulaşın azaltılmasında katkı sunan İSG hizmetleri sunucusu OSGB ve çalışanları farklı sektörlerde birçok firmaya hizmet verdikleri için pandemiden kaynaklanan ekonomik sorunlardan etkilenmektedirler. Bu bakımdan OSGB’lerin KDV tutarlarının yüzde 1’e indirilmesi dahil birçok tedbirin alınmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyoruz.

 

TOP

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA “GÜNAH KEÇİSİ” İLAN EDİLEN İSG ÇALIŞANLARI MEVZUATTAN RAHATSIZ