5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

5.12.2019 - 16:04

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur KADIN. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır... İnsanlığın devamı için olmazsa olmazıdır KADIN.

Bütün bu olguları kabul etmemize rağmen günümüzde halâ KADIN haklarını konuşuyor olmamız, sözümüzü, özümüze işleyememekten, sindirememekten kaynaklanıyor bizce.

"Biz" kim miyiz ? 

"Biz  ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI KADIN KOMİTESİYİZ..:) 

Bu gün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dediler; bizler de, farkındalık oluşturmak adına, bu yazıyı derledik sizler için.

Uluslararası platformda KADIN hakları, 19.y.y ın sonlarında konuşulmaya ve önem arzetmeye başlamış. KADIN haklarını savunmak üzre, kurum ve kuruluşlar oluşturulmuş, zamanla KADIN dernekleri kurulmuş, KADIN larımızın haklarını korumak ve savunmak adına.
Ülkemizde KADIN hareketleri 1980’li yıllarda güç kazanmış ve KADIN hakları konusunda toplumsal bilinç artmış. Bu durumun sonucu olarak,1990’lı yılların ikinci yarısından günümüze kadar  ilgili ulusal mevzuat gözden geçirilmiş, çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak kadın - erkek eşitliğinin sağlanması konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kadın Komitesi olarak bu gün bu yazıyı derleyerek, yazmamıza vesile olan kanun ise; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün teşfikleriyle, 5 Aralık 1934 tarihinde TÜRK  KADIN’ına  "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınması.

5 Aralık 1934 günü dünyada KADINların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28. Bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 imiş. 5 Aralık 1934’de, Türkiye Cumhuriyeti’nde KADINlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyormuş. Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da KADINlar 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuşmuş.

Mensubu olduğumuz dine, islama göre de KADIN, bağımsız bir hukukî şahsiyettir; hak ehliyeti ve fiil ehliyeti açısından KADIN olmak, ehliyeti daraltan bir sebep değildir. Haklarının kocası, ya da başkası tarafından ihlâl edilmesi halinde, hukuka  başvurarak haksızlığın giderilmesini sağlamak hususunda erkekten hiç bir farkı yoktur.

İslam dini "KADINı" KADINın gözünü dünyaya açtığı ilk andan itibaren koruma altına almıştır. "Enam" ve "İsra" suresinde kız çocuklarının hor görülmesi kesinlikle yasaklanmış, "Nahl"  suresinde kız evlât ile erkek evlât arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade edilmiştir. 
KADIN ın fizyolojik bakımdan erkeğe göre zayıf olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte (en-Nisâ 4/34), bu onun için horlanma sebebi sayılmayıp, aksine, bu vesileyle erkeğe, KADINı himaye etme, sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama gibi görevler yüklenmiş (en-Nisâ 4/24-25); bütün bunların ötesinde, KADINa anne olması itibariyle HİÇ BİR MEDENİYETTE BENZERİ GÖRÜLMEYEN BİR YÜCELİK VE DEĞER VERİLMİŞ (el-İsrâ 17/23-25); “Cennet annelerin ayakları altında” gösterilmiştir...

Bizler de bu vesileyle, Öz Sağlık-İş Sendikası Kadın  Komitesi olarak tüm KADINların ve KADIN üyelerimizin gününü kutluyor, haklarının tam olarak verildiği, şiddet ve adaletsizliğin olmadığı, yaşanabilir bir dünya ve çalışma hayatı diliyoruz. Emekci KADINlarımızın haklarının takipçisi olacağımızı yineliyoruz..

Ayrıca, her zaman biz KADINlara ve KADIN  Komitemizin çalışmalarına destek veren, KADINa Şiddetle Mücadele Günü Kapsamında basın açıklaması yaptığı gün , KADIN lar ayakta kalsın, tüm erkeklerle beraber oturaralım diyerek, KADINlarımızı yücelten, KADIN haklarına değer veren, örnek insan, değerli büyüğümüz, HAK-İŞ KONFEDERASYONU Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN’a  ve yine desteğini komitemizden esirgemeyen Hakkın ve Haklının yanında olan Genel Başkanımız Sayın Devlet SERT’e şükranlarımızı sunuyoruz.

Fotoğraflar

TOP

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun